Kullanım Hakları ve Koşulları

İşbu www.aladukkan.com.tr adresinde kayıtlı internet sitesine (bundan böyle “Websitesi” olarak anılacaktır) giren gerçek/tüzel kişinin  (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır) www.aladukkan.com.tr’ de yer alan herhangi bir materyal veya bilgiyi kullanması, sitede gezinmesi ve alışveriş yapması devamda yer alan Kullanım Koşullarını ve www.aladukkan.com.tr ‘nın sahibi olarak Ahsen Toktay’ın (bundan böyle Satıcı olarak anılacaktır.) söz konusu siteden kaynaklanan haklarını kabul ettiği anlamına gelmektedir.

1. Bu internet sitesine giriş, gezinme, sitedeki yazılı veya görsel bilgi, belge, materyal, yazılım, program, hesaplama vb. kullanılması ve paylaşılması sebebiyle kaynaklanan hiçbir zarar Ahsen Toktay sorumluluğunda ve/veya yükümlülüğünde değildir.

Kullanıcı’nın, Websitesi’nin kullanımı esnasında kabul ettiği sözleşme ve koşulların ihlalinden haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

2. Satıcı , hiçbir ihtar ve duyuruya gerek olmaksızın Websitesi kapsamında ve uzantısında yer alan her türlü hizmet, ürün, ürüne bağlı fiyat, adet vb özellikler ve koşullarını değiştirme, yeniden düzenleme ve yayından kaldırma/yayınını durdurma hakkını saklı tutar. Bahsekonu değiştirme düzenleme ve durdurma faaliyetleri, yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcı bildirimde bulunduğu anda sitede yapılmış değişiklikleri kabul etmekle yükümlüdür. Söz konusu koşullar Websitesi üzerinden link vermek veya referans göstermek kaydıyla yönlendirmeler için geçerlidir.

Satıcı Websitesi üzerinden link vermek veya referans göstermek kaydıyla yönlendirme yapılan sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir. Bahsekonu sitelere giriş yapan kullanıcı, bu kapsamda olabilecek her türlü zararın yükümlüsü ve sorumlusu olup Satıcı’dan bu doğrultuda herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

3. Kullanıcı sisteme girdiği tüm bilgilere kendi ulaşabilmekte ve kendi değişiklik yapabilmektedir. Bir başka Kullanıcı’nın bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Websitesinin bütün sayfaları Comodo Wildcard ile koruma altına alınmıştır.

Ödeme sayfasında istenen bilgiler Kullanıcı’nın güvenliğini sağlamak adına Websitesi’nde veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır.

Kullanıcı’nın kendi ihmali, kendi gizliliğini ihmal etmesi, Websitesi’nde yer alan koşul ve sözleşmelerin ihlal edilmesi, haksız fiil veya diğer sebeplerden kaynaklanan  işlemin gecikmesi, hatalı olması, işlemde kesinti kayıp, silinme olması servis sağlayıcıdan kaynaklanan gecikme, hata ve sorunlar, bilgisayar virüsü, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması vb. Satıcı’nın sorumluluğunda olmayan durumlar için Satıcı’dan herhangi bir talepte bulunamayacak; Satıcı herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk kabul etmeyecektir.

4. Satıcı aladukkan.com.trinternet sitesinin genel görünüm, tasarım, logo, ikon, her türlü yazılı, görsel, elektronik, demonstratif, grafik veya özel ekipmanlar ile okunabilir nitelikte veri, program, yazılım, model vb. bütün materyallerin  ve bahse konu materyallerin fikri ve sınai mülkiyeti ve mülkiyet haklarının tek sahibi olup, ilgili yasal mevzuatlar kapsamında tüm haklarını saklı tutar.

Söz konusu materyallerin  fikri ve sınai mülkiyeti ve mülkiyet hakları koruma altında olup, izin alınmaksızın, kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, sunulamaz, dağıtılamaz, iletilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez. Websitesinin kısmi veya tamamen izinsiz kullanım hakkı yalnızca Satıcı yetkisi ve imzası ile yapılabilecek olup; aksini uygulayan Kullanıcı, ilgili mevzuat kapsamında uygun görülen hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmektedir.

5. Satıcı dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutar.