Gizlilik ve Güvenlik Politikası

GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

 

www.aladukkan.com.tr, Gazidükkan, Kenzi Cd. 4/B, 70100 Karaman Merkez/Karaman adresinde kayıtlı Ahsen TOKTAY’a aittir, Ahsen TOKTAY tarafından yönetilir ve işletilir. 

 

Madde 1: 

Devamda işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamında yer verilen kısaltma ve tanımlara yer verilmiştir: 

Websitesi: www.aladukkan.com.tr

Firma: Kenzi Cd. 4/B, 70100 Karaman Merkez/Karaman adresinde kayıtlı Ahsen TOKTAY

Veri Sorumlusu: Adalet Mahallesi̇ 2131/1 Sokak No:2/18 Bayraklı / İzmi̇r adresinde kayıtlı OEL Elektronik Ticaret Limited Şirketi

KVKK:  24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış 698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kullanıcı/Kullanıcılar: Websitesini ziyaret eden ve/veya Website üzerinden alışveriş yapan kişi/kişiler 

 

Madde 2: 

Firma Websitesi veya Websitesi üzerinde kullanılan servisler üzerinden, çeşitli amaçlarla kişisel veriler toplayabilir. Kullanıcı’nın kendi rızası ile Firma ile paylaştığı kişisel veriler, Websitesi servisleri veya Websitesi üzerinde kullanılan servisler vasıtasıyla tamamen veya kısmen, manuel veya otomatik olarak kaydedilebilir, depolanabilir, değiştirilebilir. Siteyi ziyaret eden ve kişisel verilerini paylaşan kullanıcı işbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası’nı kabul etmiş sayılır. 

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası kapsamında bu verilerin toplanması, işlenmesi ve korunmasına ilişkin bilgilere yer verilmektedir. 

 

Madde 3: 

Kullanıcı, Firma tarafından iletilen, Websitesi üzerinde yer alan form ve anketleri doldurma, Websitesini ziyaret etme, üye olma gibi durumlarda kendisiyle ilgili kişisel bilgileri (ad, soyad, adres, telefon, e-posta adresi, firma bilgisi, IP adresi, kargo teslimi için gerekebilecek bilgiler vb.) paylaşabilir. 

 

Kişisel veriler Firmamızca, Websitesi üzerinden ad, soyad, e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri ile; Firma yetkilileri, çalışanları, işbirliği içinde olduğu kurumlar, tedarikçileri, satış kanalları, kartvizit gibi yazılı formlar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda tarafınızca iletilen bilgi ve veriler ile; Firma ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan sağlanan veriler ile;  e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformlarından paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir.

 

Kullanıcı bu kişisel bilgileri Firma ve Websitesi üzerinde kullanılan servisler ile kendi rızası ile bilgisi dahilinde paylaştığını kabul etmiş sayılır. 

 

Madde 4: 

6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel veriler bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

 

Madde 5:

Firma, Madde 4’te bahsi geçen kişisel bilgileri, ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için saklayabilir. 

 

Firma Madde 4’te bahsi geçen kişisel bilgileri, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek amacıyla, kampanya, promosyon, yeni ürün bildirimi, satış işlemleri ve satış kanallarının seçilmesi, çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları vb ticari amaçlarında kullanmak amacıyla saklayabilir, işleyebilir, kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla veya gerekli görülen hallerde Kullanıcı ile birebir iletişim kurmak amacıyla kullanabilir.  Firma’nın e-ticaret altyapısı, pazarlama vb ticari faaliyetlerinde işbirliği yaptığı tedarikçiler, kargo şirketleri gibi sunulan hizmetler ile ilgili kişi ve kuruluşlar, hizmet alınan, iş birliği yapılan program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler “Veri İşleyen” sıfatı ile kendi yükümlülüklerini üstlenmektedir. Kullanıcı bahsigeçen Veri İşleyen sıfatına haiz kişilerin sağladığı hizmetler kapsamında Firma’nın KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder. Veri İşleyen kişiler hariç olmak üzere,  kişisel veriler Madde 6’da belirtilen haller ile “Üyelik Sözleşmesi” le belirlenen kapsam dışında üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. 

Firma gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı dilediği zaman Firma’ya Websitesi veya Websitesi üzerinde kullanılan servisler üzerinden bilgi vererek bildirimleri almama veya Firma tarafından depolanmış ve işlenmiş verileri sildirme hakkına sahiptir. 

 

Madde 6:

Aşağıda belirtilen hallerle sınırlı kalmak üzere, Firma işbu “Gizlilik ve Güvenlik Politikası” ile “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri dışında Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilere açıklama hakkını saklı tutar;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak

2. “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından bir araştırma veya soruşturmalar; 

4. Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi vermenin gerekli olduğu haller;

5.Kullanıcıların hakları ve güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu haller;

6.Ala Dükkan markasının ticari faaliyetlerini yürütmek üzere üçüncü bir kişiye devri hali.

 

Kişisel verilerin yukarıda belirtilen haller dışında, yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

 

Madde 7:

Firma,Websitesi üzerinden başka sitelere link verebilir. Firma, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları, KVKK yükümlülükleri ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kullanıcı Websitesi üzerinde yer alan üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerle ilgili Firma’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Websitesi üzerinde herhangi bir şekilde kredi kartı bilgileri saklanmamakta, telefon veya mail order yolu ile kredi kartı üzerinden alışveriş yapılmamaktadır. Kredi kartları ile ilgili herhangi bir bilgi Firma tarafından talep edilmemekte, depolanmamakta ve işlenmemektedir. Kullanıcı üçüncü taraflarca sağlanan hizmetlerde kredi kartı güvenliği ile ilgili olarak Firma’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar ve hizmet sağlayıcılar tarafından görüntülenebilir. Websitesi ve Firma’ya gönderilen e-postalarda, kredi kartı bilgileri ve/veya şifresi yer almamalıdır.  Kullanıcı e-posta ile ilettiği bilgilerde Firma’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

Firma, Websitesi’ni ziyaret eden Kullanıcılar ve Kullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri Çerez veya Cookie adı ile anılan teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere üçüncü taraflarca bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği Websitesi hakkında durum ve tercihleri saklayan ve Firma’nın istatistiksel veri elde edebileceği teknik iletişim dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası, siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Kullanıcı Firma’nın teknik iletişim dosyasını istatistiksel olarak işleme ve depolama hakkını kabul eder. 

Kullanıcı dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilir. Kullanıcı bu teknik iletişim dosyası vasıtasıyla üçüncü taraflara sağladığı verilerin korunması kapsamında Firma’nın hiçbir yükümlülüğü bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder.  

 

Madde 8:

 

Firma, Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Firma’nın kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Firma’nın yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla, Kullanıcı doğru ve güncel verilerini paylaşmak ve değişmesi halinde web sitesi üzerinden güncellemesi yükümlülüğünü kabul eder. 

 

Madde 9:

Firma, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir:

 

E.posta:bilgi@aladukkan.com.tr

 

Telefon:0537 415 71 30

 

WhatsApp chat
Close menu